Stijl

Tamelijk merkwaardige keuze van de NS om een conductrice op een poster af te beelden in een soort mangastijl. Zo’n … Meer