Kraan

Als een gebouw klaar is wordt op een bepaald moment de torenkraan afgebroken. Daarvoor heb je tijdelijk een andere, mobiele … Meer

Goud

Je ziet het wel vaker aan de randen van nieuwbouwgebieden, van die overgebleven stapeltjes stenen, hopen zand of resten cement. … Meer