Aanbellen

“Aan de deur wordt niet gekocht”. In Engeland kennen ze het probleem van ‘doorstep selling’ ook: huis-aan-huis verkopers die je een contract proberen aan te smeren of met criminele intenties je huis proberen binnen te komen. Daarom zijn er zogenaamde ‘No Cold Calling Zones’ ingericht, tegen ‘rogue traders’ en ‘door to door cold calling’. Mooi beeld vind ik dat, het ‘koud’ aanbellen.

Dit heeft tot gevolg dat je op veel plaatsen bordjes kunt tegenkomen die zo’n zone aankondigen, soms ook midden op wandelpaden in de natuur waar geen deur in zicht is, zoals in bovenstaand geval.

Rotonde

Nederland wordt tot in alle hoeken en gaten commercieel uitgebaat. Op deze rotonde mag de lokale middenstand een boodschap plaatsen. Zo’n bordje moet dan wel snel en makkelijk leesbaar zijn (in de auto ben je immers ook zo weer uit beeld). Aan deze voorwaarde voldoet deze boodschap niet in mijn ogen: ik zag hier in eerste instantie “Voorlees een boer” staan*. Hoewel geen goed Nederlands, lijkt het me wel een interessant concept.

In een later stadium is de rookworstaanbieding eraan toegevoegd, om het maximale uit de advertentieruimte te halen. Ik zou eerst iets aan de kopregel doen. (Dit kan natuurlijk een marketingtruc zijn: dat je dit pas na een paar rondjes door gaat krijgen).

* In de typografie is het gebruik van een initiaal een eeuwenoud begrip, vandaar wellicht dat dit ook de meest voor de hand liggende interpretatie is.

 

Aanpassing

Dit pad is kennelijk alleen nog voor fietsers toegankelijk, naar beide kanten. De ANWB plaatst geen nieuwe wegwijzers, maar kruist alle bromfietsen op de bordjes weg. Klaar, denkt men daar, maar houdt geen rekening met een ander bord dat er pal onder staat, waarop bromfietsen nog steeds 50 meter verder mogen.

IMG_0425

Aaneengeschreven

Ik bespeur een tendens om woorden die in het Nederlands aaneengeschreven mogen worden los van elkaar te spellen. Dit is toch juist zo’n handige eigenschap van onze taal, dat je ontelbaar veel samenstellingen kunt maken.

De website Onze Taal hierover:

‘Samenstelling’ is een belangrijk begrip, want een basisregel van de Nederlandse spelling is dat samenstellingen aaneen worden geschreven. Bij korte samenstellingen gaat het aaneenschrijven meestal goed. Fouten als rug zak en voet bal komen niet zo vaak voor. Maar bij talloze langere woorden, zoals rugzaktoerisme en voetbalverslaggevingsjargon, gaat het vaak mis: veel mensen schrijven (delen van) deze samenstellingen ten onrechte los. Het veelvuldig voorkomen van deze fouten heeft zelfs geleid tot de oprichting van een website: Signalering Onjuist Spatiegebruik (SOS).

Ook zoiets: A.P.K. staat voor Algemene Periodieke Keuring…

Houding

Dit ‘verboden te fietsen’ bordje staat hier al weer even. Het is opvallend hoe verschillend dit soort bordjes kunnen zijn wat betreft de afbeelding van de fietser. Ik heb het gevoel dat ze de tijd reflecteren waarin ze worden gemaakt, net als het voetpad-bordje met de man met de hoed en het kind aan de arm. De fietser op dit bord heeft een wat losse, bijna nonchalante houding.

Wat ook opvalt als je objecten van dichtbij fotografeert, is dat er altijd meer op de foto blijkt te staan dan je in eerste instantie dacht. Is dit bordje bijvoorbeeld beschoten, wellicht met een luchtdrukpistool (drie keer)? Er heeft aan het paaltje eerder een ander exemplaar gehangen, daarvan zijn nog twee bevestigingspunten te zien boven het bordje. De vier gebruikte schroeven zijn van een fors formaat. En er zitten haren op, maar niet van honden, want die mogen hier niet komen. Hebben reëen zich tegen het bordje aangeschurkt? Is het daarom ook aan de randen beschadigd geraakt?

Groen

Vervelend natuurlijk, dat er nog een gele sticker op het bordje geplakt moest worden. In het weekeinde is er geen zwaar transport.

Maar er is nog iets anders aan de hand. Dit bordje staat in een natuurgebied en is daaraan aangepast: het is een gevarendriekhoek, maar dan met een groene rand, in plaats van een rode. Dat oogt wat vriendelijker, misschien wat te vriendelijk, dus wordt de hulp ingeroepen van een extra uitroepteken om de boodschap kracht bij te zetten.

Maar de gele sticker krijgt toch de meest aandacht.

Brug

Welke situatie zou aan de totstandkoming van dit bord vooraf zijn gegaan?

Wellicht deze: naar aanleiding van een incident waarbij iemand op de brug stond terwijl die automatisch werd geopend (bootbezitters moeten op een knop drukken), werd direct de opdracht gegeven tot de plaatsing van een waarschuwingsbord: “Zet erop dat het levensgevaarlijk is om de brug te betreden tijdens de bediening, en oh ja, dat het verboden is om dat te doen, nee, stréng verboden. En vanmiddag af graag”. De bordenmaker raakte in paniek: wat moest er ook alweer allemaal op, en in welke volgorde? Snel, snel…

(Waar? De Trekvogelweg langs de Noorderplassen, Almere.)