De Balk 9: de verbannen berichten

Nummer 9 bevat 40+ blogitems die de redactie online verwijderde om ze voor dit nummer opnieuw te redigeren en af te drukken.

De Balk 9

Gezocht naar de op mysterieuze wijze plotseling verdwenen berichten op de website over bijvoorbeeld afwrijfletters, fietskettingtaal, pollepelproblemen, post en pannenlappen? Tja, die werden op papier gezet, in nummer 9!

Het voorjaar van 2021 was nog niet eens officieel begonnen of daar verscheen warempel alweer een nieuw nummer van De Balk! In dit nummer de berichten die in januari 2021 van de website werden verbannen om terug te keren in gedrukte vorm. Met liefde opnieuw geredigeerd en vormgegeven. Geen hoofdartikelen in dit bijzondere nummer, wel maar liefst 40 losse items.

Verscheen april 2021, herdrukt in mei 2021 en november 2022. Telt 16 bladzijden. Prijs: € 6.

Advertentie