De Balk 12: ampersandloos sans-serif

Na ruim een jaar afwezigheid bood nummer 12 (januari 2023) ter compensatie maar liefst 48 pagina’s inhoud, een ongekende omvang voor De Balk.

De hoofdartikelen in dit nummer gaan over de bordjes in de openbare ruimte die aanwijsplaten worden genoemd, het ontwerp en de beeldtaal van de Tatraplan T600 uit 1951 en de aan elkaar gelaste H- en I-balken van kunstenaar André Volten.

Opvallend veel items hebben betrekking op straatmeubilair, borden en teksten in de openbare ruimte. Natuurlijk ontbreken de vaste rubrieken Port Betaald (post aan De Balk) en Pollepelproblemen niet.

Verscheen november 2022 tijdens de Beurs voor Bijzondere Uitgevers. Telt 48 bladzijden. Prijs € 10.

Advertentie