Categorieën
Nieuwsberichten

Recensie van nummer 8 in De Volkskrant

Paul Onkenhout bespreekt De Balk 8 en vindt dat de publicatie zich met recht desheroriënterend noemt.

Paul Onkenhout besprak op 7 april 2021 nummer 8 in De Volkskrant en constateert dat De Balk zich met recht desheroriënterend noemt. Hieronder de volledige recensie.

Het onregelmatig verschijnende en ook anderszins nogal verwarrende tijdschrift De Balk wordt mede mogelijk gemaakt door het Pieter Stapelfonds. Dat is een fonds ‘voor de cruciale media’. Een keurig logo verbeeldt twee mensen die elkaar een hand geven.

Op debalk.online is meer informatie te vinden over het Pieter Stapelfonds. Het blijkt te gaan om een ‘fictief steunfonds voor non-fictie’.

Bij De Balk is lang niet alles wat het lijkt. Het blad is bijvoorbeeld ‘desheroriënterend sinds 1976’. Na vijf nummers was het afgelopen, in 1977 al, waarna De Balk een online rentree beleefde en vorig jaar weer op papier verscheen – een heel goede zaak.

Aan het roer staat nog steeds Ron Boonstra. Hij omschrijft zichzelf als ‘begin- en eindredacteur’. Waarom De Balk De Balk heet, is niet duidelijk. Vanwege de onvoorspelbaarheid, de fraaie vormgeving en de ruime aandacht voor typografie en lettertypen doet het blad denken aan Furore, de elegante speeltuin van grafisch ontwerper Piet Schreuders. Ook Furore werd voor het eerst in de jaren zeventig uitgegeven (1975), verschijnt onregelmatig en kan gerust desheroriënterend worden genoemd.

Het is vast geen toeval dat een van de ingezonden brieven in het achtste nummer uit de 45ste jaargang van De Balk van Schreuders is. Hij complimenteert de redactie met nummer 7 en stuurde als dank een foto mee van een koppeling voor een slang met de tekst ‘Zuigleiding Vetafscheider’.

In de rubriek ‘Ontwerp ontleed’ schrijft iemand, Boonstra zelf waarschijnlijk, over de vormgeving van alledaagse dingen. Deze keer is dat onder meer de met oude kranten bedrukte friteszak/patatzak die tegenwoordig overal in Nederland in de horeca wordt gebruikt.

Het oorspronkelijke stuk op de zak is overgenomen uit Le Monde en het logo van de krant werd vervangen door het woord ‘Frites’, ‘gezet in een opgerekte versie van het font Catull’. Voor de friteszak werden ook artikelen uit Le National gebruikt, en advertenties uit waarschijnlijk de Los Angeles Times of de San Francisco Chronicle. Goed dat dit eens is uitgezocht.

Op de achterpagina staat een stuk over de Logavist Super-Trafo, een apparaat om dia’s te bekijken. Hier valt vooral de zin ‘Punt is alleen dat ik geen dia’s heb (ook nooit gehad), dus wat moet je er dan mee’ op, en de naam van de auteur: reeds genoemde Pieter Stapel.

Als De Balk niet al 45 jaar zou bestaan, zou het een grote aanwinst in het segment desheroriënterende bladen kunnen worden genoemd.

Advertentie