Aanduiding

Een hele rij bordjes hier bij elkaar. Er staan twee nieuwe plastic gevallen bij, dat zijn de tegenwoordige plaatsaanduidingen van waterleidingbedrijf PWN, waardoor het geheel onnodig rommelig wordt. De stenen paaltjes staan daar mede voor de brandweer. Wat betekenen de getallen op die bordjes eigenlijk?

Brandkraan

In Nederland bevinden veel brandkranen zich ondergronds. Dit wordt gedaan om bevriezing of aantasting te voorkomen of om geen obstakel in de openbare ruimte te vormen. Om deze snel te kunnen vinden onder bijvoorbeeld een laag zand of sneeuw, hangen aan muren en lantaarnpalen bordjes die de afstand in meters aangeven ten opzichte van de dichtstbijzijnde brandkraan.

Het rode bordje (met de aanduiding B) verwijst naar een brandkraan; de blauwe bordjes (met de aanduiding A, AF) naar afsluiters van de waterleiding. Deze locatiebordjes heten formeel aanwijsplaten.

Locatie

Op de bordjes staat een uniek identificatienummer en de locatie van de kraan ten opzichte van het bordje. De locatie van de kraan wordt aangegeven door de positie (in meters) ten opzichte van de T op het bordje. Bij het linkerbordje bijvoorbeeld: het getal aan de voet van de T betekent 0.8 meter loodrecht gemeten vanuit het bordje naar beneden. Die afsluiter zit dus niet erg diep. Het getal links of rechts van de T duidt de afstand in meters links of rechts van het bordje aan.

Aanduiding warmtenetbuis, een R duidt op retourwater, een A op aanvoer

Ook voor gas (geel) en stadswarmte (groen) zijn er aanduiders. Op de foto boven (warmtenet) ontbreekt om onbekende redenen echter de diepte/plaatsaanduiding. Ook nog een voorbeeld voor de gasleiding:

Hoofdleiding gas op 0,4 m naar links en 1,2 meter diepte.
Advertenties